เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ธุรกิจผับบาร์ ร้อง ศบค. หลังได้รับผลกระทบจากโควิด 200 วัน

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย ธุรกิจผับบาร์ ร้อง ศบค. หลังได้รับผลกระทบจากโควิด 200 วัน

เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย เจ้าของ ธุรกิจผับบาร์ และนักดนตรีกลางคืนเดินทางยื่นจดหมายกับ ชวน หลีกภัย และร้อง ศบค. หลังได้รับผลกระทบโควิดนาน 200 วัน นายปริญ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้ประสานงาน พร้อมด้วย ประกอบการอาชีพธุรกิจบันเทิง ธุรกิจกลางคืน, ตัวแทนนักดนตรีกลางคืน, ตัวแทนกลุ่มผู้จัดงานอีเวนต์, ตัวแทนอาชีพอิสระ และตัวแทนชมรมคราฟท์เบียร์ เข้ายื่นจดหมายผ่อนปรนมาตรการควบคุม 8 ข้อ ถึง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา

เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจบันเทิงธุรกิจกลางคืน-ธุรกิจบันเทิง 

และกลุ่มอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้อง หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นานกว่า 200 วัน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมืออย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้จากคำสั่งครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา ทำให้ต้องตกอยู่ในสภาวะตกงานและประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง โดยจากการสั่งปิดดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อมูลค่ารวมทางเศรษฐกิจกว่า 1.3 แสนล้านบาท และส่งผลให้ธุรกิจปิดกิจการ ปัญหาว่างงาน ตามมาทั้งระบบ

โดยทาง สมาพันธ์ผู้ประกอบอาชีพธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิง ได้เสนอ ศบค. ถึงการเยียวยาและข้อเสนอ 8 ข้อดังนี้

1.ยกเลิกคำสั่งปิดสถานบันเทิงแบบเหมารวม โดยให้ปิดเฉพาะสถานประกอบการที่พบผู้ติดเชื้อหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเป็นระยะเวลา 14 วัน และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้กักตัว

2.ข้อให้มีคำสั่งปลดล็อกเพื่อให้ธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงได้กลับมาเปิดบริการ และสามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 โดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค.เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

3.ผ่อนปรนให้สามารถขายแอลกอฮอล์เพื่อบริโภคในร้านค้าได้ เนื่องจากไม่พบข้อมูลบ่งชี้ว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยในการก่อโรค

4.ผ่อนปรนให้มีการจัดมหรสพโดยให้คงการปฏิบัติตามมาตรการคำสั่งของ ศบค.เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมโรค

5.พิจารณาการจัดสรรฉีดวัคซีนให้ผู้ประกอบการ ผู้บริการ และ/หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานประกอบการธุรกิจกลางคืน และธุรกิจบันเทิงโดยเร็ว

6.พิจารณาให้มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องการเยียวยา การพักชำระหนี้ และ/หรือ การกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจและรักษาการจ้างงานพนักงานจากการปิดธุรกิจชั่วคราว รวมถึงกลุ่มอาชีพอิสระที่ไม่ได้รับโอกาสให้เขาถึงแหล่งการเงินเหล่านี้ พร้อมลดหย่อนภาษี

7.เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน และ/หรือ ประชาชนในกลุ่มภาคธุรกิจที่ได้รับความเดือดร้อน เข้าร่วมรับฟัง เสนอแนะ พูดคุย ในกระบวนการออกมาตราการและนโยบายต่าง ๆ

8.เปิดช่องทางการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากประชาชนที่เดือดร้อน

ทั้งนี้ การยื่นขอเสนอดังกล่าวเพื่อเรียกร้องแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจกลางคืน, ธุรกิจบันเทิง หลังตลอดช่วง 50 วันที่ผ่านมา (ภายหลังการระบาดระลอก 3) ตั้งแต่ ศบค. มีคำสั่งปิดภาคธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงแบบเหมารวม แต่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไม่ได้มีจำนวนลดลง ทำให้สรุปได้ว่า ภาคธุรกิจกลางคืนและธุรกิจบันเทิงไม่ใช่สาเหตุหลักของการระบาดของโรคโควิด-19 แต่กลับได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุม

หมอจุฬาฯ แนะ ปชช. ส่วนใหญ่ควรได้รับฉีดวัคซีน ก่อน เปิดประเทศ

หมอจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาให้คำแนะนำหลัง นายกรัฐมนตรี ประกาศ เปิดประเทศ ภายใน 120 วัน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาความแสดงพร้อมให้คำแนะนำผ่านเฟซบุ๊ก หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ประกาศเปิดประเทศในอีก 120 วัน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา

โดย หมอธีระ ระบุว่า “บทเรียนของประเทศที่เปิดได้นั้น มักต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้อย่างครบถ้วนก่อน

หนึ่ง คุมการระบาดได้อย่างดี…คุมไม่ใช่ไล่ตาม คุมได้ไม่ใช่ติดหลายพันคงที่อย่างต่อเนื่อง

สอง ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย

สาม ระบบการตรวจคัดกรองโรคมีศักยภาพ ทำได้มาก ต่อเนื่อง ครอบคลุม คนสามารถเข้ารับการตรวจได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย

สี่ ใช้ความรู้วิชาการที่ถูกต้องเพื่อสร้างนโยบายต่างๆ

หลายแสนที่ติด…พันกว่าชีวิตที่สูญเสีย…โปรดทบทวนเถิดครับ เพื่อไม่ให้เจอกับภาวะที่มากกว่านี้ในอนาคต”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เผย ยอดจองซิโนฟาร์ม เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดมีผู้ประสงค์ขอรับวัคซีนเพิ่ม เกือบ 6 แสนคน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตตัวเลขยอดจองวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านเฟซบุ๊ก ประจำวันที่ 16 มิถุนายน เมื่อเวลา 16.00 น. โดยมีผู้จอดวัคซีนมากขึ้นเกือบ 6 แสนราย เว็บสล็อต , สล็อตแตกง่าย