ธอส. ประกาศตรึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ถึงสิ้นปี 2565

ธอส. ประกาศตรึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ถึงสิ้นปี 2565

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ประกาศถึงการตรึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับขึ้นเป็น 0.75% ต่อปี (10 ส.ค. 2565) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ทำการประกาศถึงการตรึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไว้ให้นานที่สุด อย่างน้อยไปจนถึงสิ้นปี 2565 หลังจากที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี (= 0.75% ต่อปี)

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 

เปิดเผยภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันนี้ (10 สิงหาคม 2565) มีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี หรือจาก 0.50% ต่อปี เป็น 0.75% ต่อปี ว่า ธอส. ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มีความแข็งแรงและพร้อมที่จะดูแลทั้งกลุ่มลูกค้าปัจจุบันของธนาคารรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ให้นานที่สุด อย่างน้อยถึงสิ้นปี 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยให้ลูกค้าเงินกู้ของธนาคารที่มีจำนวนเงินสินเชื่อคงค้างในปัจจุบันมากกว่า 1.52 ล้านล้านบาท ได้มีเวลาปรับตัวรับกับภาวะดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ ธนาคารพร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามตลาด เพื่อรักษาสภาพคล่องให้กับธนาคารในการนำเงินไปปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ต้องการมีบ้าน และหากในปี 2566 ธนาคารมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 0.15-0.25% ต่อปี จะไม่ส่งผลให้ลูกค้าต้องผ่อนชำระเงินงวดเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารได้จัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มี Buffer หรือการคำนวณเงินงวดผ่อนชำระเผื่อกรณีมีการปรับอัตราดอกเบี้ยไว้ให้กับลูกค้าอยู่แล้ว

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากระทรวงการคลัง โดยกรมธนารักษ์ ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในวาระสำคัญต่าง ๆ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อาทิ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระชนมายุครบ 3 รอบ 12 สิงหาคม 2511

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 12 สิงหาคม 2525

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2535

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าวันนี้ 10 ส.ค.65 ได้เท่าไหร่

เช็กด่วนรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีล่าสุดวันนี้พุธที่ 10 สิงหาคม 2565 วันนี้เราเลยรวบรวมรายละเอียดเรื่องการมอบเงินเยียวยาว่าจะเริ่มโอนวันไหน ทั้งเงินเยียวยาอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้ผู้พิการ และเบี้ยผู้สูงอายุ พร้อมอัปเดตปฏิทินโอนเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในปีนี้

เช็กเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าบัญชีวันนี้ 10 สิงหาคม 2565 ได้เท่าไหร่ มีใครบ้าง

เปิดปฏิทินเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เข้าวันแรก 10 ส.ค.65 โอนเข้าบัญชี 3 กลุ่ม ได้แก่ เด็ก ผู้ชราภาพผู้สูงอายุ และผู้พิการ โดยจะแบ่งออกเป็นเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ใครได้เท่าไหร่ มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง รีบเช็กด่วนก่อนพลาดเงินเยียวยานะครับ

เงินเยียวยาอุดหนุนบุตร สำหรับเงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนบุตร มีเงื่อนไขว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว ไม่เกิด 1 แสนบาทต่อปี และมีลูกตั้งแต่วัยแรกเกิด ไปจนถึงอายุ 6 ปี จะได้รับเงินอุดหนุนบุตรจำนวน เดือนละ 600 บาท

 รับเงินเยียวยาเบี้ยความพิการของผู้พิการ กรณีผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการ จะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ ผู้พิการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 1,000 บาท และผู้พิการที่มีอายุเกิน 18 ปี จะได้รับเบี้ยยังชีพ 800 บาทต่อเดือน

เงินเยียวยา ‘เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ’สุดท้ายคือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ จะได้รับเป็นเบี้ยผู้สูงอายุสูงสุด 1,250 บาทต่อเดือน โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงอายุ 

ล่าสุดเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเหลือเวลารับสิทธิอีกแค่เดือนกันยายนเดียวเท่านั้น หลังจากนี้ต่อคอยติดตามประกาศจากทางรัฐบาลอีกครั้ง ว่าจะมีการต่อโครงการเงินช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต่ออีกไหม อย่างไรก็ตามใครที่อยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางในเดือนสิงหาคมนี้ เตรียมเช็กเงินเข้าบัญชี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือโทร 02 270 6400.

Credit : ที่เที่ยวญี่ปุ่น | จัดอันดับต่างๆ | รีวิวของแบรนเนม | วิธีการลงทุนต่า